TUR VENN 1 TIL 1

Det er godt med litt bevegelse, komme seg ut og få frisk luft. Det å være med på gåtur er både sosialt og fremmer psykisk og fysisk helse og har en forebyggende effekt.

Aldersgruppe: For alle

Hemsedal har mange frivillige som ønsker å bidra.
 De fleste i Hemsedal er glad i naturen og å komme seg ut på tur.

De frivillige skal og vil holde de reglene som gis fra Helsedirektoratet og kommunen.


  • Vi skal holde god avstand, minst 1 meter 

·Vi gir ikke klem eller håndhilser

·Om vi må hjelpe ved et uhell, må vi ta de forholdsregler vi kan på beste måte

·De frivillige tar med engangshansker og antibac. 

·Vi går ikke inn i huset til andre 

·Vi kan møtes utenfor huset, eller avtale en møteplass

·Frivilligsentralen ordner møtet mellom turvennen og den frivillige

  • Den frivillige er godkjent og har skrevet under taushetserklæring.
2023 © Hemsedal Frivilligsentral